Concierto: Final del Concurso de Internacional de Guitarra “Ciutat d’Elx”